Scans WIC en VOC uit Archief Staten-Generaal, 17e – 19e eeuw (Nationaal Archief)

Het Nationaal Archief heeft de series over de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en West-Indische Compagnie (WIC) uit het archief van de Staten-Generaal gedigitaliseerd. De 30.000 toegevoegde scans zijn op de website van het Nationaal Archief te bekijken.

Scans WIC en VOC uit Archief Staten-Generaal

Database VOC-schepen, 1598-1793 (VOCsite)

De VOCsite is gevormd rond de database die informatie over honderden VOC-schepen bevat. Verder zijn op de website gegevens te vinden over de geschiedenis van de VOC en haar handelsposten.

Database VOC-schepen

Collectie digitale Oost-Indische bronnen (Centraal Bureau voor Genealogie)

De collectie Oost-Indische bronnen van het Centraal Bureau voor Genealogie (CGB) bestaat uit verschillende delen, waarvan de digitale  Oost-Indische bronnen via CBG Verzamelingen doorzoekbaar en raadpleegbaar zijn. Dit gedeelte van de collectie omvat de familiepapieren van Bloys van Treslong Prins (archivaris in Batavia in de jaren 1925-1931), de archieven van de weeskamers van Ambon (1717-1831) en Batavia (1629-1847) en het archief van de Wolvendaalkerk in Colombo op Ceylon.

Naslagwerk persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld, 1938 (Huygens ING)

‘Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld’ is een naslagwerk uit 1938 met biografische gegevens over (bekende) Nederlanders uit die tijd.

Naslagwerk persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld

Bronnenuitgave memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de 17e en 18e eeuw, 1605-1788 (Huygens ING)

Memories van overgave zijn bestuurlijke stukken die op handelsposten van de VOC in Azië door vertrekkende gouverneurs werden achtergelaten voor hun opvolgers. De documenten geven een overzicht van de actuele situatie in het betreffende gebied op diverse vlakken. Deze bronnenuitgave omvat dertig memories van gouverneurs in Ambon (1605-1788). De papieren versies zijn grotendeels terug te vinden in de collectie Overgekomen Brieven en Papieren (OBP) van de VOC-kamer in Amsterdam, die wordt bewaard in het Nationaal Archief.

Bronnenuitgave memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de 17e en 18e eeuw

Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1848-1945 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgave behandelt het buitenlandse beleid van Nederland in de periode 1848-1945. Thema’s die de revue passeren zijn onder meer het bestuur in Nederlands-Indië, besprekingen over het beheer van de Rijn, Schelde en Maas, en het handelsbeleid tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland