Beeldbank CollectieGelderland (Erfgoed Gelderland)

CollectieGelderland is een project van Erfgoed Gelderland dat een beeldbank omvat met meer dan 650.000 objecten van musea, archieven, bibliotheken, kastelen, historische verenigingen en andere (erfgoed)instellingen uit de provincie Gelderland.

Beeldbank CollectieGelderland

Onderzoeksgids repertorium van Nederlandse zendings- en missiearchieven, 1800-1960 (Huygens ING)

Deze onderzoeksgids biedt een overzicht van archivalia, audiovisuele bronnen en andere documenten van particuliere organisaties en individuen die een rol speelden in het Nederlandse zendings- en missiewerk buiten Europa in de periode 1800-1960.

Onderzoeksgids repertorium van Nederlandse zendings- en missiearchieven

Archivalia uit de Baltische landen met betrekking tot de Nederlandse geschiedenis, 1191-1792 (Huygens ING)

Deze bronnenpublicatie betreft een selectief overzicht van documenten uit archieven in (voormalige) handelssteden rond de Oostzee. Het gaat om archivalia die gerelateerd zijn aan de geschiedenis van Nederland.

Archivalia uit de Baltische landen m.b.t. de Nederlandse geschiedenis

Bijzondere Collecties Universiteit Leiden

Samen beschikken de Universitaire Bibliotheken van de Universiteit Leiden beschikken over ruim 5 miljoen boeken, databases, digitale naslagwerken en andere digitale collecties. De bijzondere collecties van de bibliotheken bestaan onder meer uit handschriften, kaarten, atlassen, prenten, tekeningen en foto’s en zijn online raadpleegbaar via Digital Special Collections. Hierin zijn ruim 50.000 afbeeldingen en 100.000 beschrijvingen van collectiestukken opgenomen.

Bijzondere Collecties Universiteit Leiden

Bibliotheekcollecties Universiteit Leiden

De Universitaire Bibliotheken van de Universiteit Leiden beschikken samen over ruim 5 miljoen boeken, databases, digitale naslagwerken en andere digitale collecties. Deze collecties zijn online doorzoekbaar in de catalogus van de bibliotheken.

Bibliotheekcollecties Universiteit Leiden

Bibliotheekcollectie Rijksmuseum

De bibliotheek van het Rijksmuseum is een van de belangrijkste kunstbibliotheken ter wereld en bestaat onder meer uit boeken, tijdschriften en catalogi gerelateerd aan de collecties van het museum. De catalogus van de bibliotheek is raadpleegbaar via de website van het Rijksmuseum.

Bibliotheekcollectie Rijksmuseum

Collecties Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is het kennisinstituut voor roerend en onroerend erfgoed en voert wetgeving, regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie van OCW samen met de dienst ontwikkelt. De collecties van de RCE bestaan onder meer uit gedrukte, audiovisuele en digitale bronnen, foto’s, tekeningen, prenten en maritieme vondsten, en zijn doorzoekbaar op de website van de dienst.

Collecties RCE