Archief de Ruyter, 1587-1982 (Nationaal Archief)

Het archief bevat stukken van de zakelijke loopbaan en het privé leven van luitenant-admiraal Michiel Adriaensz de Ruyter. Daarnaast bevat het stuken over zijn overlijden en nalatenschap, postuum eerbetoon en herdenkingen. Tevens bevat het enige bestanddelen van het archief van de Admiraliteit Zeeland en van enkele zeeofficieren. Daarnaast zijn archiefstukken aanwezig van zijn drie dochters, hun echtgenoten en nakomelingen en van zijn zoon Engel, vice-admiraal van Holland en West-Friesland. Een groot deel van het archief bestaat uit documenten over erfeniskwesties tussen leden van vooraanstaande families in Vlissingen en Goes, waar vooral zijn dochter Cornelia en kleinzoon Cornelis de Witte baron de Ruyter bij betrokken waren. Ook bevinden zich in het archief stukken over de verkoop in 1895/1896 van de ‘collectie’ De Ruyter, bestaande uit nagelaten schilderijen, voorwerpen en archivalia van deze zeeheld en zijn nakomelingen aan het Rijk.

Archief de Ruyter

Archief Equipering Oorlogsschepen, 1631-1657 (Nationaal Archief)

Archief van directies van kooplieden en stadsbestuurders uit diverse steden in Holland, Zeeland, Friesland en Groningen, die naast de Admiraliteiten van 1631 tot in de Eerste Engelse Zeeoorlog eigen oorlogsschepen uitrustten om de Nederlandse koopvaardij te beschermen. Het archief bestaat uit correspondentie, financiële stukken en resoluties.

Archief Equipering Oorlogsschepen

Archief Admiraliteiten, 1586-1795 (Nationaal Archief)

Archief van de vijf admiraliteitscolleges in Holland, Zeeland en Friesland die tezamen de Nederlandse marine vormden ten tijde van de Republiek. Het archief bevat resoluties, commissieboeken over de benoeming van personeel, correspondentie, financiële en juridische stukken en scheepsjournalen.

Archief Admiraliteiten

Archief Admiraliteiten / Aanwinsten, 1677-1795 (Nationaal Archief)

Dit archief omvat onder meer resoluties en plakkaten van de Admiraliteit op de Maze uit de 17e en 18e eeuw en stukken over de uitrusting door en financiële middelen van de Admiraliteiten uit 1677 en de periode 1739-1794.

Archief Admiraliteiten / Aanwinsten

Archief Admiraliteiten / Restbescheiden, 1595-1792 (Nationaal Archief)

Dit archief bestaat uit enkele documenten van het Haagse Besogne uit de 18e eeuw en uit stukken over convooien en licenten, de marine, de equipage van schepen en oorlog op zee. Verder omvat het archief 18e-eeuwse plakkaten van de Admiraliteit op de Maze en enkele documenten over handel en visserij.

Archief Admiraliteiten / Restbescheiden

Archief Admiraliteiten / Hinxt, 1753-1795 (Nationaal Archief)

Dit is het archief van marineofficier Dooitse Eelkes Hinxt, die in 1797 in de Zeeslag bij Kamperduin om het leven kwam. Het archief bestaat uit scheepsjournalen, brieven en diverse boeken.

Archief Admiraliteiten / Hinxt