Archief Curaçao, Bonaire en Aruba tot 1828, 1707-1859 (Nationaal Archief)

Deze bijeengebrachte archieven van Curaçao, Bonaire en Aruba bestaan uit documenten van vele instellingen die aan het bestuur van de eilanden raken, waaronder correspondentie en stukken over het lokale scheepvaartverkeer, kaapvaart, handel, passagiers en deserteurs.

Archief Curaçao, Bonaire en Aruba tot 1828

Archief Consulaat Tunis tot 1813, 1759-1813 (Nationaal Archief)

Archief met documenten van het Nederlandse consulaat in Tunis. Hieronder bevinden zich ook stukken over de protectie van de Nederlandse handel en scheepvaart en activiteiten van de marine in de Middellandse Zee.

Archief Consulaat Tunis tot 1813

Archief Consulaten Marokko, 1658-1810 (Nationaal Archief)

Archief met documenten van de Nederlandse consuls in Marokko. Hieronder bevinden zich ook stukken over de handel alsmede activiteiten van de Nederlandse marine aldaar.

Archief Consulaten Marokko

Archief Arentsma van Idsinga, 1729-1756 (Nationaal Archief)

Gijsbert Arentsma van Idsinga was kapitein-ter-zee. Zijn archief bestaat uit correspondentie met de Admiraliteiten over zijn reizen in de jaren 1729-1756, met name expedities in de Middellandse Zee.

Archief Arentsma van Idsinga

 

Archief Admiraliteiten, 1586-1795 (Nationaal Archief)

Archief van de vijf admiraliteitscolleges in Holland, Zeeland en Friesland die tezamen de Nederlandse marine vormden ten tijde van de Republiek. Het archief bevat resoluties, commissieboeken over de benoeming van personeel, correspondentie, financiële en juridische stukken en scheepsjournalen.

Archief Admiraliteiten

Archief Admiraliteiten / De Jonge, 1586-1847 (Nationaal Archief)

Dit archief bestaat uit oude geschiedkundige werken over maritieme onderwerpen, correspondentie van een aantal vice-admiralen, enkele documenten over de marine en kaapvaart, en een paar scheepsjournalen.

Archief Admiraliteiten / De Jonge

Archief Admiraliteiten / Van der Heim, 1492-1786 (Nationaal Archief)

Dit archief omvat een groot aantal stukken over de Admiraliteiten in de 17e en de 18e eeuw. Het gaat onder meer om plakkaten, resoluties, aanbevelingen en brieven over tal van onderwerpen. De documenten zijn afkomstig van mr. Jacob van der Heim en zijn zoon Paulus, allebei werkzaam als secretaris bij de Admiraliteit op de Maze in de periode 1746-1795.

Archief Admiraliteiten / Van der Heim