Archief St. Eustatius, St. Maarten en Saba tot 1828, 1709-1869 (Nationaal Archief)

In deze bijeengebrachte archieven met stukken van verschillende instellingen op de drie eilanden zijn onder meer ook zeeprotesten te vinden. De bestuurlijke archieven op Sint Eustatius starten pas vanaf 1781, en ook op Sint Maarten ontbreken de oudere bronnen nagenoeg.

Archief St. Eustatius, St. Maarten en Saba tot 1828

Archief OWIC, 1621-1711 (Nationaal Archief)

De Oude West-Indische Compagnie was actief van 1621 tot aan haar faillissement in 1674. Het archief bestaat uit stukken van de bestuurskamers in Amsterdam, Delft, Zeeland, het Noorderkwartier en op de Maze, van het Haags Besogne waarin de kamers onderling overleg voerden, en van het centrale bestuurscollege, de Heren XIX. De documenten gaan onder meer over de Kust van Guinea en Nederlands-Brazilië.

Archief OWIC

Archief Curaçao, Bonaire en Aruba na 1828, 1771-1914 (Nationaal Archief)

In deze bijeengebrachte archieven bevindt zich ook het archief van het College voor Commercie en Zeezaken op Curaçao, Bonaire en Aruba, dat van 1828 tot 1834 rechtspraak op het terrein van handel en scheepvaart uitoefende.

Archief Curaçao, Bonaire en Aruba na 1828

Archief Curaçao, Bonaire en Aruba tot 1828, 1707-1859 (Nationaal Archief)

Deze bijeengebrachte archieven van Curaçao, Bonaire en Aruba bestaan uit documenten van vele instellingen die aan het bestuur van de eilanden raken, waaronder correspondentie en stukken over het lokale scheepvaartverkeer, kaapvaart, handel, passagiers en deserteurs.

Archief Curaçao, Bonaire en Aruba tot 1828

Archief Consulaten Marokko, 1658-1810 (Nationaal Archief)

Archief met documenten van de Nederlandse consuls in Marokko. Hieronder bevinden zich ook stukken over de handel alsmede activiteiten van de Nederlandse marine aldaar.

Archief Consulaten Marokko

Archief Staatscommissie Suez, 1856-1859 (Nationaal Archief)

Het archief van de Staatscommissie Suez, 1856-1959 betreft het onderzoek naar de gevolgen van de doorsnijding van de landengte van Suez voor de handel en scheepvaart tussen Nederland en Nederlands-Indië.

Archief Staatscommissie Suez

Database Nederlanders en de cultuur in het Caraïbisch gebied 1670-1870 (Huygens ING)

Deze database biedt toegang tot historische bronnen betreffende de vorming en ontwikkeling van multiculturele maatschappijvormen in het Caraïbisch gebied.

Database Nederlanders en de cultuur in het Caraïbisch gebied