Database Dutch Atlantic connections, 1600-1795 (DANS)

Dutch Atlantic connections: the circulation of people, goods and ideas in the Atlantic world, 1600-1795
Prof. dr. H. J. den Heijer, dr. W.W. Klooster, dr. R. Paesie, dr. J. Postma, dr. C. Reinders Folmer – van Prooijen and dr. J. Jacobs (2009)
Data: 7666 voyages (expanded with further research)
Persistent Identifier: urn:nbn:nl:ui:13-82v-78l

Database Dutch Atlantic connections
Zie ook: KITLV

Archief Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) (Zeeuws Archief)

De Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) hield zich tussen 1732-1807 bezig met de trans-Atlantische slavenhandel. Het archief bevindt zich in het Zeeuws Archief. De reis van het MCC-schip De Eenigheid is uitgewerkt ten behoeve van het onderwijs.

Slavenhandel van MCC-schip De Eenigheid
Middelburgse Commercie Compagnie
Archief MCC

Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585, 753-1585 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgave geeft een beeld van de handel en scheepvaart tussen de noordelijke Nederlanden en West-Frankrijk, met name in de 15e en 16e eeuw. De documenten bestaan onder meer uit oorkonden, rekeningen, stedelijke verordeningen, juridische vonnissen en notariële akten.

Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585

Archief Ambassade Verenigd Koninkrijk, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Ambassade van het Verenigd Koninkrijk, 1955-1974  bevat materiaal over de politieke toestand in het Verenigd Koninkrijk. Typisch voor een ambassade-archief zijn voorts de stukken over internationale kwesties waarbij het Verenigd Koninkrijk een rol speelde, zoals de dekolonisatie van Afrika, maar ook de visserijgrenzen op de Noordzee en de Atlantische Oceaan.Verder heeft een aanzienlijk deel van het archief betrekking op de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, met name de schadeloosstellingen voor vervolging, dwangarbeid, confiscatie en roof. Daarnaast is er de nodige aandacht voor de verhoudingen met de Benelux, de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en verdere Europese integratie en de militaire samenwerking in NAVO-verband tijdens de Koude Oorlog.

Archief Ambassade Verenigd Koninkrijk

Archief WIC, 1624-1800 (Nationaal Archief)

De Tweede West-Indische Compagnie bestond van 1674 tot 1791. Het archief bevat stukken van de bestuurskamers in Amsterdam, Zeeland, het Noorderkwartier, Stad en Lande, op de Maze en van het centrale bestuurscollege, de Heren X. Onder de documenten bevinden zich monsterrollen, octrooien, rekeningen, resoluties, soldijboeken en correspondentie met de koloniën, waaronder Suriname, de Kust van Guinea, Essequebo en Demerary.

Archief WIC

Archief Suriname tot 1828 / gedeponeerd, 1775-1828 (Nationaal Archief)

Dit archief bestaat onder meer uit stukken over de marine en de slavenhandel vanuit Sierra Leone naar Suriname.

Archief Suriname tot 1828 / gedeponeerd