Archief Financiën / Convooien en Licenten, 1813-1826 (Nationaal Archief)

Het archief Convooien en licenten, 1813-1826 bevat de belastingen op de buitenlandse handel, de rechten van invoer, uitvoer, ook wel convooien en licenten genoemd. Tot het midden van de 19e eeuw vielen hier ook onder de doorvoerrechten: de scheepvaartrechten op de grote rivieren.

Archief Financiën / Convooien en Licenten

Archief Rijkswaterstaat ZH / Arrondissementsingenieurs (Nationaal Archief)

Het archief Rijkswaterstaat ZH, 1808-1849 bevat in- en uitgaande stukken van de hoofdingenieurs, met klappers, maandrapporten en stukken over de organisatie. Daarnaast zijn er inkomende missiven (onder andere gericht aan A. Blanken Jzn.), minuten van uitgaande stukken, jaarverslagen en rapporten en verslagen betreffende werkzaamheden aan waterwerken, zoals droogmakerijen (oa. Haarlemmermeer en Zuidplas), verveningen, havens (oa. Hellevoetsluis), rivieren (oa. IJssel), dammen, sluizen (oa. Overtoom, Muiden), zeewerken (oa. Goeree), veren (dienst Willemsdorp-Moerdijk) en wegen. Ook zijn er stukken van Blanken over diverse (ring)commissies inzake onderzoek naar (zee)dijken, afvoer van opperwater en ijsgang. Er zijn tevens stukken over drinkwatervoorziening in Amsterdam en Den Haag. Er zijn ook nog enkele stukken inzake de commissie tot het ontwerpen van een studieplan voor de artillerie en genieschool te Delft.

Archief Rijkswaterstaat ZH / Arrondissementsingenieurs

Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis

Thumbnail_Zeegeschiedenis

De primaire doelstelling van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis is om de wetenschappelijke belangstelling voor zeegeschiedenis te wekken en de studie daarvan te bevorderen. De vereniging doet dit door het leggen van contacten en het bevorderen van samenwerking tussen wetenschappers, mensen die beroepsmatig met de zee en de scheepvaart bezig zijn en ‘amateurs’ of liefhebbers. Daartoe organiseert de vereniging jaarlijks twee bijeenkomsten, geeft zij tweemaal per jaar het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis en de nieuwsbrief Acht Glazen uit, reikt zij twee eigen wetenschappelijke prijzen uit, werkt zij samen met zusterverenigingen, universiteiten en andere instellingen in binnen- en buitenland bij het organiseren van symposia en andere historisch-wetenschappelijke activiteiten, heeft zij werkgroepen voor maritiem-historisch onderzoek, en publiceert zij nieuws en artikelen op haar website, via Twitter, op Facebook en LinkedIn.

Publicatiereeksen
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis
Acht Glazen

Activiteiten
De vereniging organiseert ieder jaar een voor- en najaarsbijeenkomst met lezingen en excursies.

Wetenschappelijke prijzen
De vereniging reikt twee eigen wetenschappelijke prijzen uit: de J.R. Bruijn-prijs en J.C.M. Warnsinckprijs.

Contactgegevens
Website
Mailadres

Het Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum is het nationaal maritiem museum van Nederland en beheert een collectie van circa 350.000 objecten over de scheepvaartgeschiedenis van Nederland, een van de belangrijkste maritieme collecties ter wereld. Onder het motto ‘Water verbindt werelden’ laat het museum zien hoe sterk de maritieme wereld en de samenleving verbonden zijn en specifiek welke impact dit heeft op het leven van zoveel individuen.

Het Scheepvaartmuseum is gevestigd in het rijksmonument ’s Lands Zeemagazijn in Amsterdam. Het classicistische gebouw uit 1656 werd ontworpen door Daniël Stalpaert en fungeerde als het magazijn van de Admiraliteit van Amsterdam. Tot 1972 was de Koninklijke Marine eigenaar en was het gebouw nog altijd magazijn en opslagruimte totdat het een tweede leven kreeg als de nieuwe thuishaven voor de collectie van Het Scheepvaartmuseum.

Collectie
De collectie van Het Scheepvaartmuseum wordt beschouwd als één van de beste maritieme collecties ter wereld. De collectie, die nu meer dan 350.000 voorwerpen bevat, werd vanaf 1916 opgebouwd door de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. In 1975 nam de Staat der Nederlanden de collectie in permanente bruikleen. Sinds 1994 belast het Rijk Het Scheepvaartmuseum met het beheren en presenteren van de collectie en met de invoering van de Erfgoedwet in 2016 is Het Scheepvaartmuseum een rijkscollectie beherende instelling.

De collecties nautische instrumenten, globes, cartografie, schilderijen, scheepsmodellen en de bibliotheekcollectie zijn hoogtepunten van internationale betekenis. Van nationaal belang zijn de deelcollecties kunstnijverheid, technische tekeningen en fotografie. Het Scheepvaartmuseum beheert een collectie van 80 historische vaartuigen waaronder de Koningssloep, en één varend monument: het in 1900 gebouwde directieschip en ijsbreker van Rijkswaterstaat ss Christiaan Brunings.

Activiteiten
Naast verschillende tijdelijke tentoonstellingen en publieksevenementen organiseert Het Scheepvaartmuseum ook meerdere inhoudelijke activiteiten, waaronder het jaarlijkse Museumsymposium (in november) en de Fellowshipsmiddag (in februari). Verder brengt het museum met regelmaat publicaties uit over uiteenlopende maritieme onderwerpen.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Kattenburgerplein 1
1018 KK Amsterdam
Tel. 020 – 52 32 222

Openingstijden
– dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur
– gesloten op maandag, Eerste Kerstdag, Nieuwjaarsdag en Koningsdag

Website
Mailadres
Nieuwsbrief

Fries Scheepvaart Museum

Thumbnail_FriesSchM

Het Fries Scheepvaart Museum in Sneek vertelt de verhalen van de Friese Scheepvaart, van de middeleeuwse internationale handelsvaart tot de Sneekweek en alles wat daar tussenin zit. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de Friese kustvaart naar de Oostzee en Zuid-Europa, de Friese admiraliteit, Friezen bij de VOC, scheepsbouw in Friesland, scheepssier, trekschuiten, beurtvaart, vier eeuwen binnenvaart, skûtsjesilen, vervoer over bevroren waterwegen, zeevisserij, binnenvisserij, zeilsport, watersport en de Sneekweek. In het museum is ook aandacht voor de geschiedenis van de stad Sneek en omgeving. De lokale geschiedenis is nauw verweven met het maritieme verleden.

Collectie
Er is een vaste opstelling, maar ook ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. Er is een groot kindermuseum met tal van activiteiten. Voor onderzoekers is er een bibliotheek (ruim 12.000 titels), een archief en een fotocollectie. De gehele collectie (voorwerpen en foto’s) is gedigitaliseerd en raadpleegbaar via de eigen website. Ook de bibliotheekcatalogus en de archiefinventarissen zijn online beschikbaar.

Overzicht collecties
782 voorwerpen in totaal
458 scheepsmodellen
1275 scheepsafbeeldingen
1063 scheepsonderdelen
227 voorwerpen scheepssier
72 navigatie-instrumenten
341 zeemanssouvenirs
712 zee- en waterkaarten
3512 scheepsbouwtekeningen
1607 scheepsbouwgereedschappen
82 voorwerpen visserij
677 voorwerpen Friese scheepvaart (rest)
436 voorwerpen banistiek (vlaggen, vaandels en vleugels)
2688 (water)sportprijzen
277 scheepstegels
1372 voorwerpen vervoer over ijs
541 munten en penningen
1341 voorwerpen kleding en streekdracht
7101 voorwerpen stad- en streekgeschiedenis
46.780 foto’s\
7.902 boeken
613 tijdschriften met daaruit geïndexeerd: 4.295 tijdschiftartikelen

Link collectie
Literatuur Maritiem Digitaal
Voorwerpen Maritiem Digitaal

Database
De collectie is toegankelijk via de website van het museum. In de database zijn per 1 juli 2016 de (deels nog onvolledige) gegevens van ruim 16.000 unieke koopvaardijschepen opgeslagen. De schatting is dat te zijner tijd circa 17.500 verschillende schepen in de database zullen worden opgenomen. Het aantal foto’s van schepen in de database bedraagt thans circa 29.000.

Contactgegevens
Adres:
Kleinzand 16
8601 BH Sneek
Tel. 0515 – 41 40 57
Openingstijden:
– maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
– zondag van 12.00 tot 17.00 uur
Website
Mailadres