Archief Rijkswaterstaat / Waterpassing, 1877-1884 (Nationaal Archief)

Het archief Rijkswaterstaat/Waterpassing 1877-1884  bevat memories met betrekking tot het invoeren van een algemeen stelsel van Rijkspeilschalen langs de hoofdrivieren en stukken betreffende onder meer de waterpassing langs rivieren, zeedijken en spoorlijnen. Ook bevat het correspondentie van de voorzitter van de Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing.

Archief Rijkswaterstaat / Waterpassing

Archief Inspecteurs Waterstaat, 1849-1930 (Nationaal Archief)

Het archief Inspecteur Waterstaat, 1849-1930, bevat agenda’s, indices en klappers van de inspecteurs van Waterstaat in de 1ste en 2de inspectie en van de inspecteur in Algemene Dienst. De index laat een uitvoerige lijst van onderwerpen zien, zoals baggerwerken, inpoldering en scheepvaart ook zaken als vluchtplannen bij overstroming uit de jaren 1861-1862, de mosselteelt in de Zeeuwse stromen 1887-1928 en beplanting in het winterbed van de Maas, 1883-1893.

Archief Inspecteurs Waterstaat

Archief Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, 1551-1870 (Nationaal Archief)

De archieven van de eerste nationale waterstaatsorganisatie, 1551-1870 die door de centralisatie van het rivieren waterstaatsbeheer na 1798 werd opgericht. De belangrijkste onderwerpen zijn: zeeweringen, rivieren, dijken, wegen, tollen, kanalen, polders, droogmakerijen, veenderijen, molens en spoorwegen.

Archief Inspecteurs Waterstaat vóór 1850

Archief Waterstaat / Afdeling Waterstaat, 1906-1929 (Nationaal Archief)

Het archief Waterstaat, afdeling Waterstaat, 1906-1929 bestaat uit rubrieken met betrekking tot de afdeling Waterstaat. Omvangrijke rubrieken betreffen onder meer: kanalen, zoals het Noordzeekanaal, het Merwedekanaal, de Zuid-Willemsvaart; rivieren; zeeweringen; wegen; tramwegen; havens; personeel van de waterstaat; polderbesturen; goedkeuring van reglementen van waterschappen; onteigening ten behoeven van openbare werken; heffingen.

Archief Waterstaat / Afdeling Waterstaat

Archief Toezicht Zeevaartscholen, 1862-1924 (Nationaal Archief)

Het archief Toezicht zeevaartscholen, 1862-1924 bevat dossiers betreffende het toezicht op de opleiding voor zeevarenden (stuurlieden, machinisten en ander personeel) in Nederland en Nederlandsch-Indië en voor vissers en binnenschippers in Nederland.

Archief Toezicht Zeevaartscholen

Archief Commissie Wettelijke Regeling Binnenvaartrecht, 1925-1933 (Nationaal Archief)

Het archief van de Commissie inzake Wettelijke Regeling van het Binnenvaartrecht (1925-1935) bevat notulen, aantekeningen betreffende het binnenvaartrecht van vóór 1925 en geldende internationale regelingen, tussentijdse verslagen aan de minister van Justitie, verslagen van besprekingen met vertegenwoordigers van binnenscheepvaartverenigingen en concepten van het wetsontwerp.

Archief Commissie Wettelijke Regeling Binnenvaartrecht