Beeldbank Westfriesland, 1590-heden (Westfries Archief)

Het Westfries archief beheert de archieven van de aangesloten gemeenten uit (oostelijk) Westfriesland. Dit zijn Hoorn, Opmeer, Drechterland, Enkhuizen, Medemblik, Stede Broec en Koggenland. In de beeldbank staan foto’s, prenten, historische kaarten en ansichtkaarten.

Beeldbank Westfriesland

 

Beeldbank Waterland, 1572-heden (Waterlands Archief)

Het Waterlands Archief beheert de archieven van het Waterland. Binnen dit archief vallen de collecties van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam (incl. Zeevang), Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland, en hun voorgangers. In de beeldbank van het archief zijn foto’s, prenten, kaarten en ansichtkaarten digitaal raadpleegbaar.

Beeldbank Waterland

Database Baltic Connections, ca. 1450 – ca. 1800 (o.a. Nationaal Archief)

Het project Baltic Connections is in de jaren 2005-2007 uitgevoerd door de archieven van alle landen rond de Oostzee. Het Nationaal Archief was de initiator en coördinator van het project. De database bevat beschrijvingen van archivalia die de gezamenlijke maritieme geschiedenis van de betrokken landen belichten.

Database Baltic Connections

De gelaagde geschiedenis van de westelijke Waddenzee (DANS)

De Westelijke Waddenzee is een dynamisch gebied dat gekenmerkt wordt door sterke getijdenstromingen, die voor zowel sedimentatie als erosie van de zeebodem zorgen. Hierdoor kunnen cultuurhistorische vindplaatsen in korte tijd vrij komen te liggen aan het bodemoppervlak, maar ook zo weer ver onder het sediment verdwijnen. De Westelijke Waddenzee is gemeentelijk ingedeeld. Gemeenten zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het beheer van het cultureel erfgoed dat zich op en in de bodem van de Westelijke Waddenzee bevindt. Om gemeenten handvatten voor dit beheer te geven, is de Historisch Geo Morfologische Kaartenset voor de Westelijke Waddenzee ontwikkelt. Hierin zijn de belangrijkste datasets samengebracht die van belang zijn om inzicht te krijgen in de bekende cultuurhistorische waarden op en in de bodem. Dit rapport, waarin ook een leidraad is opgenomen voor het gebruik van de data, dient als achtergrond voor de digitale bestanden die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beschikbaar worden gesteld. Ook wordt aandacht geschonken aan het voorspellen van de aanwezigheid van scheepswrakken.

Gelaagde geschiedenis westelijke Waddenzee

Netwerk Zuiderzeecollectie

Het Netwerk Zuiderzeecollectie biedt een groeiend geheel van collectiedata aan via www.zuiderzeecollectie.nl. Dit inclusief beeldmateriaal, literatuur, bouwtekeningen en geselecteerde artikelen. De bibliotheek van het Zuiderzeemuseum, die via deze site toegankelijk is, telt circa 6500 records van maritieme aard. Vele honderden titels zijn reeds full text digitaal beschikbaar. Dit aantal zal de komende jaren nog flink groeien.