Archief Dumas, 1700-1796 (Nationaal Archief)

Het archief Dumas bevat een groot aantal resoluties, rapporten en berichten over de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, de 4e Engelse Oorlog tussen de Republiek en Groot-Brittannië en het daarop volgende conflict tussen de patriotten en de prinsgezinden. C.W.F Dumas was letterkundige en agent van de Verenigde Staten in de Republiek. Hij onderhield ook contacten met de Franse gezant. Het archief bevat verder brieven aan bekende en minder bekende tijdgenoten, zoals George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson en John Adams.

Archief Dumas

Archief Boreel supplement 1, 1608-1797 (Nationaal Archief)

Het archief Boreel bevat allerlei correspondentie omtrent hun bemoeienissen met onder andere de handel, scheepvaart en koloniën. Daarnaast bevat het een klein gedeelte familiepapieren. De familie Boreel was prominent vertegenwoordigd in diverse bestuursorganen van de Republiek. Ook waren meerdere familieleden actief op ambassades in Frankrijk en Engeland.

Archief Bordeel supplement 1

Archief Ambassade en consulaten Frankrijk, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief Ambassade en consulaten Frankrijk 1955-1974 bevat stukken inzake juridische aangelegenheden, gezondheidszorg, verkeer en vervoer, economie, cultuur en defensie. Stukken aangaande juridische aangelegenheden betreffen o.a. de grenskwestie Suriname – Frans-Guyana (1966 – 1974) en de vergoeding van oorlogsschade geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog (ten behoeve van Nederlandse nazislachtoffers woonachtig in Frankrijk, 1958 – 1971). Voorts zijn er stukken te vinden betreffende de werkzaamheden en de vergaderingen van de Internationale Commissie tegen Rijnverontreiniging. Ook zijn veel stukken opgenomen betreffende de economische, financiële en sociale politiek van Frankrijk, de winning en voorziening van aardolie en -gas, de kernproeven van Frankrijk in de Stille Zuidzee. Ten slotte zijn stukken te vinden betreffende het Nederlands-Frans Cultureel Verdrag.

Archief Ambassade en consulaten Frankrijk

Archief BuZa / A-dossiers, 1815-1940 (Nationaal Archief)

De BuZa A-dossiers van de afdeling Politieke Zaken behandelde vooral kwesties die de diplomatieke betrekkingen met andere landen betroffen, de positie van Nederlanders in het buitenland en van vreemdelingen hier te lande. Het archief is geheel op onderwerp geordend, en bevat onder meer stukken over de volgende onderwerpen: arbitrage, de Boerenoorlog in Zuid-Afrika, internationale conferenties,  visserij op de Noordzee, uitgifte van paspoorten, slavenhandel, verdragen, vreemdelingen, wapens en oorlogsmaterieel. Een deel van het materiaal handelt over de overzeese gebiedsdelen, speciaal Nieuw-Guinea.
In 2010 is dossier A.250 over de Europese Oorlog 1914-1918 (Eerste Wereldoorlog), toegevoegd aan dit archief. Dit deel bevat onder meer stukken betreffende de neutraliteit, de economie en handel tijdens de oorlog, militaire zaken en de vredesconferentie.

Archief BuZa / A-dossiers

Archief Marine / Monsterrollen, 1795-1813 (Nationaal Archief)

Het archief Marine / Monsterrollen, 1795-1813 bevat Personele administratie en enige andere registers betreffende schepen en hun bemanningen van de Nederlandse en de Franse Marine in Holland over de periode 1795-1813. Daarnaast is er een lijst van registers die niet op een bepaald schip betrekking hebben en een lijst van ontbrekende registers.

Archief Marine / Monsterrollen