Archief Admiraliteiten / Hinxt, 1753-1795 (Nationaal Archief)

Dit is het archief van marineofficier Dooitse Eelkes Hinxt, die in 1797 in de Zeeslag bij Kamperduin om het leven kwam. Het archief bestaat uit scheepsjournalen, brieven en diverse boeken.

Archief Admiraliteiten / Hinxt

Archief Admiraliteiten / Florijn, 1774-1817 (Nationaal Archief)

Dit archief bestaat uit stukken die vooral over (onderwijs in) navigatie handelen. De documenten zijn afkomstig van Jacob Florijn, die in de 18e en 19e eeuw achtereenvolgens in dienst was bij de Admiraliteit op de Maze, het Committé tot de zaken van de Marine en de latere marinebesturen.

Archief Admiraliteiten / Florijn

Digitaal archief Shipwreck Journals (Nationaal Archief en Western Australian Museum)

Het Nationaal Archief en Western Australian Museum bouwen momenteel samen aan een digitaal archief met scheepsjournalen en andere documenten over VOC-schepen die in de 17e en 18e eeuw schipbreuk leden op de westkust van Australië.

Digitaal archief Shipwreck Journals

Beeldbank Teylers Museum

Teylers Museum stamt uit 1784 en is daarmee één van de oudste musea van Nederland. Het museum richt zich op kunst en wetenschap en zet zich met zijn veelzijdige erfenis uit de Verlichting in om de interesse voor kunst en kennis aan te wakkeren. De collectie van het museum bevat ook enkele navigatie-instrumenten, waaronder kompassen en sextanten. Deze objecten zijn online raadpleegbaar in de beeldbank van het museum.

Beeldbank Teylers Museum

Archief Loodswezen Rotterdam, 1924-1949 (Nationaal Archief)

Het archief Loodswezen Rotterdam, 1924-1949 bevat ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1924-1934 en 1940-1949. Tevens bevat het eigentijdse toegangen op ingekomen en uitgaande stukken over een langere periode. Ook bevinden zich in het archief onder meer registers van beloodste schepen, stukken over verlichting en bebakening, stamregisters met informatie over loods personeel en registers van kustwachters, en stukken over financiën, zoals kas-giroboeken.

Archief Loodswezen Rotterdam

Beeldbank Rijksstudio (Rijksmuseum)

De Rijksstudio is de beeldbank van het Rijksmuseum.

Beeldbank Rijksstudio