Maritieme Geschiedenis der Nederlanden (Huygens ING)

In de jaren 1976-1978 verscheen de Maritieme Geschiedenis der Nederlanden in vier delen, onder hoofdredactie van G. Asaert, Ph.M. Bosscher, J.R. Bruijn en W.J. van Hoboken. Dit omvangrijke standaardwerk is in digitale versie raadpleegbaar via de resources van het Huygens ING.

Maritieme Geschiedenis der Nederlanden

Collectie Kadastrale kaarten, 1811-1832 (RCE)

Met het eindigen van de website WatWasWaar.nl is de gehele collectie scans van Kadastrale Kaarten 1811-1832 vanuit WatWasWaar overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze digitale collectie omvat ruim 17.000 scans van het losbladig kaartsysteem van getekende kadastrale overzichtskaarten en detailkaarten (verzamelplans en minuutplans) en ruim 143.000 scans van de pagina’s van de bijbehorende oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT-bladen). De collectie is vanaf nu beschikbaar via de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Instructie bij het zoeken door deze collectie staat onder de ‘FAQ’ tab.

Collectie Kadastrale Kaarten

Het Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum is het nationaal maritiem museum van Nederland en beheert een collectie van circa 350.000 objecten over de scheepvaartgeschiedenis van Nederland, een van de belangrijkste maritieme collecties ter wereld. Onder het motto ‘Water verbindt werelden’ laat het museum zien hoe sterk de maritieme wereld en de samenleving verbonden zijn en specifiek welke impact dit heeft op het leven van zoveel individuen.

Het Scheepvaartmuseum is gevestigd in het rijksmonument ’s Lands Zeemagazijn in Amsterdam. Het classicistische gebouw uit 1656 werd ontworpen door Daniël Stalpaert en fungeerde als het magazijn van de Admiraliteit van Amsterdam. Tot 1972 was de Koninklijke Marine eigenaar en was het gebouw nog altijd magazijn en opslagruimte totdat het een tweede leven kreeg als de nieuwe thuishaven voor de collectie van Het Scheepvaartmuseum.

Collectie
De collectie van Het Scheepvaartmuseum wordt beschouwd als één van de beste maritieme collecties ter wereld. De collectie, die nu meer dan 350.000 voorwerpen bevat, werd vanaf 1916 opgebouwd door de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. In 1975 nam de Staat der Nederlanden de collectie in permanente bruikleen. Sinds 1994 belast het Rijk Het Scheepvaartmuseum met het beheren en presenteren van de collectie en met de invoering van de Erfgoedwet in 2016 is Het Scheepvaartmuseum een rijkscollectie beherende instelling.

De collecties nautische instrumenten, globes, cartografie, schilderijen, scheepsmodellen en de bibliotheekcollectie zijn hoogtepunten van internationale betekenis. Van nationaal belang zijn de deelcollecties kunstnijverheid, technische tekeningen en fotografie. Het Scheepvaartmuseum beheert een collectie van 80 historische vaartuigen waaronder de Koningssloep, en één varend monument: het in 1900 gebouwde directieschip en ijsbreker van Rijkswaterstaat ss Christiaan Brunings.

Activiteiten
Naast verschillende tijdelijke tentoonstellingen en publieksevenementen organiseert Het Scheepvaartmuseum ook meerdere inhoudelijke activiteiten, waaronder het jaarlijkse Museumsymposium (in november) en de Fellowshipsmiddag (in februari). Verder brengt het museum met regelmaat publicaties uit over uiteenlopende maritieme onderwerpen.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Kattenburgerplein 1
1018 KK Amsterdam
Tel. 020 – 52 32 222

Openingstijden
– dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur
– gesloten op maandag, Eerste Kerstdag, Nieuwjaarsdag en Koningsdag

Website
Mailadres
Nieuwsbrief