Collectie Rotterdams Jaarboekje (Stadsarchief Rotterdam)

Het Stadsarchief Rotterdam geeft sinds 1888 het Rotterdams Jaarboekje uit. Als bron van informatie over de geschiedenis van Rotterdam zijn de jaarboekjes uit de periode 1888-2013 doorzoekbaar op een aparte website van het archief en het Historisch Genootschap Roterodamum.

Collectie Rotterdams Jaarboekje

Archief College Grote Visserij, 1575-1859 (Nationaal Archief)

Het archief College Grote Visserij, 1575-1859 is opgedeeld in de periodes 1578-1795, 1795-1823 en 1823-1857 (1859), met onder andere agenda’s, resoluties, ingekomen en uitgaande stukken. Ook zijn er stukken betreffende konvooiering, pilotage (loodswezen), benoeming van ambtenaren, justitiële zaken, haringverwerking en financiën. In de stukken van voor 1795 zijn ook stukken over buitenlandse betrekkingen. Voor de periodes 1795-1823 en 1823-1857 zijn er scheepsjournalen en andere stukken over hospitaalschepen aanwezig zijn.

Archief College Grote Visserij

Collectie Zeeuws maritiem muZEEum (Maritiem Digitaal)

De collectie voorwerpen van het Zeeuws maritiem muZEEum, op Maritiem Digitaal.

Collectie voorwerpen Zeeuws maritiem muZEEum

Maritieme Geschiedenis der Nederlanden (Huygens ING)

In de jaren 1976-1978 verscheen de Maritieme Geschiedenis der Nederlanden in vier delen, onder hoofdredactie van G. Asaert, Ph.M. Bosscher, J.R. Bruijn en W.J. van Hoboken. Dit omvangrijke standaardwerk is in digitale versie raadpleegbaar via de resources van het Huygens ING.

Maritieme Geschiedenis der Nederlanden

Archief VW / Commissie Vervoervergunningen, 1927-1990 (Nationaal Archief)

Het archief van de Commissie Vervoervergunningen, 1927-1990 bevat de vergaderstukken van de Commissie Vervoervergunningen, en stukken betreffende de vergunningverlening bij beroepsgoederenvervoer zoals in de binnenscheepvaart en het beroepspersonenvervoer.

Archief VW / Commissie Vervoervergunningen

Archief Scheepvaart Maatschappij Trans Ocean, 1961-1965 (Nationaal Archief)

Het archief van de scheepvaartmaatschappij “Trans-Oceaan”, opgericht in 1960 door de Holland Amerika lijn, de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en de Stoomvaart Maatschappij Nederland. De overgeleverde stukken geven inzicht in bedrijfsmatige aspecten: o.m. boekhouding, verzekering, vaarschema’s en bemanningsstaten. Ook bevat het archief o.a. emigrantenvergunningen en stukken over speciale cruisevaarten, 1961-1965.

Archief Scheepvaart Maatschappij Trans Ocean